Avrupa Adalet Divanı, sığınma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a 200 milyon euro para cezası verdi

Bu haberin ilk yayınlandığı dil İngilizcedir.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin sığınmayla ilgili kurallarını sistematik olarak göz ardı etmekle suçlanan Macaristan'ın 200 milyon avro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.

REKLAM

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın iltica yasasında uzun süredir devam eden kısıtlamalar nedeniyle toplu olarak 200 milyon avro ödemek zorunda kalacağına hükmetti.

Ayrıca Macaristan, gecikilen her gün için 1 milyon euro ödemek zorunda kalacak. Bu para otomatik olarak Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) bütçesindeki payından düşülecek. Benzer hukuki sorunlar nedeniyle söz konusu kotanın bir kısmı şu anda dondurulmuş durumda.

Avrupa Adalet Divanı'nın basın açıklamasında “yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Topluluk hukukunun benzeri görülmemiş ve son derece ciddi bir ihlali teşkil ettiği” belirtiliyor.

Anlaşmazlık, mahkemenin Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'ın ülkede uluslararası koruma arayanların sığınma prosedürlerine erişimini kısıtladığına ilk karar verdiği Aralık 2020'ye kadar uzanıyor.

Macar yetkililer, başvurucuları yasadışı bir şekilde geçiş bölgelerinde alıkoymak, reddedilen başvurularına itiraz ederken ulusal topraklarda kalma haklarını ihlal etmek ve onları sınır dışı etmekle suçlanıyor.

Macaristan'ın Aralık 2020 kararını görmezden gelmesinin ardından Avrupa Komisyonu, Perşembe günkü karara yol açan yeni bir yasal işlem başlattı.

Yargıçlar, Macaristan'ın “samimi işbirliği ilkesini” göz ardı ettiği ve bloğun sığınma mevzuatının uygulanmasından “kasıtlı olarak kaçındığı” sonucuna vardı.

Yargıçlar, “Bu davranış, AB hukukunun bütünlüğüne ciddi bir tehdit teşkil ediyor ve hem özel çıkarlar, özellikle de sığınmacıların çıkarları, hem de kamu çıkarları üzerinde olağanüstü derecede ciddi bir etkiye sahip” dedi.

Macaristan'ın yanlışları, Budapeşte'den sınır dışı edilen göçmenlerle uğraşmak zorunda kalan komşu üye devletler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğundan, yasal ihlal “dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesini ciddi şekilde baltalıyor”.

Orban'ın iktidara gelmesinden bu yana göç konusunda sert bir tutum sergilemesi Brüksel'le gerilimi artırdı. Geçtiğimiz ay ülke, Yeni Pakt'ta yer alan göç ve sığınmayla ilgili her dosyaya karşı oy kullandı.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber